Vad är dollarn värd idagDagens dollarkurs


Kursen Dollar är den kurs som används som betalmedel i länder som har Dollar som sin nationella valuta. Det innebär att Kursen Dollar är ett sätt att mäta hur mycket en Dollar är värd i jämförelse med andra valutor, som till exempel den svenska Kronan. Med SEK kan man vanligen köpa en Dollar för omkring 7 kronor, men denna kurs varierar, bland annat beroende på hur bra den amerikanska ekonomin fungerar.

Att handla med kursen Dollar

Det finns många sätt att handla med kursen Dollar. Det vanligaste är att man antingen går till ett växlingskontor för att få tag i Dollar i kontanter, eller att man gör överföringar i Dollar där banken sköter växlingen åt en. Det brukar anses som lättare att låta banken sköta växlingen av kursen Dollar då det innebär att man inte behöver resa till ett växlingskontor och ha hand om kontanter i en utländsk valuta.

Olika dollarkurser

När man pratar om kursen Dollar brukar de flesta anta att det är den amerikanska dollarn man pratar om. Så behöver dock inte vara fallet. Det kan handla om en hel del andra valutor, som är helt separerade från den amerikanska dollarn men som råkar heta samma. Kursen Dollar för dollarn i Singapore är till exempel billigare mätt i svenska kronor än Kursen för australiensiska Dollar. Det innebär att beroende på vilket kurs av Dollar man handlar med får man betala olika mycket i svenska Kronor för att få tag i en Dollar.